Signe Ahlsten

Signe är regionutvecklare på Västra Götalandsregionen och jobbar med de olika finansieringslösningar som Regionen erbjuder. Det finns ett brett utbud av stöd för olika typer av utvecklingsinsatser som företag står inför. Det innebär en varierad arbetsdag där Signe träffar företag i olika branscher och utvecklingsskeden.

Alla företag i Västra Götaland som vill expandera internationellt är välkomna att kontakta Signe i frågor kring vilka finansieringslösningar som Västra Götalandsregionen har