Peter Hellman

Peter är föreläsare och expert i frågor som rör internationell handel, tull, betalnings-, leverans- och försäkringsvillkor samt effektiva processer för import och export. Peter håller även kurser anpassat till ditt företags specifika behov samt jobbar löpande med att stötta företag i export- och importteknik

Peter guidar ditt företag att se över era rutiner för betalnings-, leverans- och försäkringsvillkor. Det finns mycket pengar att tjäna på att ha rätt villkor i dina internationella affärer.

 

 

.