Max Maupoix

Max är certifierad innovationsledare och har många års erfarenhet av att coacha och stötta små och medelstora företag (SMF) att utveckla sin verksamhet och stärka sin innovationsförmåga för långsiktig hållbarhet. Han är civilingenjör från CTH och projektledare för flertalet småföretagsstödjande projekt inom ämnesområdena innovationsledning, hållbarhet, finansiering och internationell tekniköverföring. Bland annat för projekten Enterprise Europe Network (EEN), Industriell Dynamik (ID) och EUSME.

Max coachar små och medelstora företag med innovationsledning, internationalisering och finansiering.

.