Jens Breaum

Jens är senior kundansvarig på Svensk Exportkredit, region Väst. Han har lång erfarenhet av frågor kring finansiering för svenska exportföretag, deras underleverantörer och utländska kunder.

Behöver du bredda din finansieringsbas, investera i en ny anläggning, utöka produktionen eller gör ett förvärv? Eller vill du kunna erbjuda dina kunder längre betalningsvillkor och få betalt direkt? Jens guidar medelstora och stora företag i dessa frågor.