Greger Leijonhufvud

Greger är expert inom finansiering av små och medelstora exporterande företag och är regionansvarig för södra och västra Sverige. Han har lång personlig erfarenhet av internationalisering från att ha verkat i flera olika länder i Europa, Asien, Västafrika och Syd och Mellanamerika och talar flytande svenska, engelska och tyska.

Greger guidar dig i frågor kring exportfinansiering, kreditbedömning men är även ett bollplank i frågor kring kundrelationshantering, försäljning, affärsutveckling och strategi b.la.