Ellen Källberg

På Region Halland har Ellen Källberg rollen som strateg vilket bl a innebär stort fokus på utvecklingsmöjligheter för Hallands företag. Hon har en bakgrund som statsvetare och marknadsförare.  

Ellen guidar dig kring regionens satsningar på näringslivet och ser till att du kommer i kontakt med rätt expertis.