Åsa Tegelberg

Åsa Tegelberg är projektledare för Exportcenter Väst som är Regional Exportsamverkan (RES) i  Region Halland och Västra Götalandsregionen. Hon leder och planerar Exportcenter Västs arbete i samverkan med alla partners och koordinerar alla gemensamma aktiviteter för Exportcenter Väst.

Välkommen att kontakta Åsa när du söker kontakter inom våra olika erbjudanden för företag men även i frågor kring kommunikation, marknadsföring eller media.