Finansiering i oroliga tider

Geopolitisk osäkerhet och ett ansträngt ekonomiskt läge medför utmaningar för exporterande företag, men det finns hjälp att få.

De senaste årens geopolitiska utveckling och den svaga kronkursen har skapat orosmoment för svenska företag som verkar på den internationella marknaden. Höjda räntor och risken att inte få betalt från utländska kunder adderar ytterligare press på företagens exportverksamheter. Många små- och medelstora företag kämpar särskilt med de kostnader som är förknippade med att utöka sin exportverksamhet.

Med stigande räntor och ökad försiktighet från banker kan finansieringsalternativen för exporter begränsas. För att stödja svenska företag erbjuder Exportcenter Västs samverkanspartners olika typer av finansiellt stöd och strategisk rådgivning. Besök följande länkar för tips och information:

EKN 

Hur kan EKN stödja ditt företag? Få inspiration av olika case!

EKN's garantier kan öppna dörrar till nya marknader - förstå hur

SEK

Hitta rätt finansieringslösning med hjälp av SEK

Läs om SEK's gröna lån som kan ge fördelaktiga villkor

ALMI

Få koll på ditt företags ekonomi och lönsamhet med hjälp av ALMI

Tips och råd för ditt företag

Almi's finansieringstjänster

Finansiera gröna satsninger med ALMI's gröna lån

VILL DU VETA MER?

Tveka inte att ta kontakt med våra experter om du behöver ekonomiskt stöd på ditt företags exportresa. Vi erbjuder flera olika typer av stöd och guidar dig gärna rätt utefter dina specifika behov. 

Till finansiering