Exportkreditbarometern

Exportkreditbarometern produceras av Svensk Exportkredit och är en temperaturmätare på svensk exportindustri och redogör bland annat för exportföretagens finansiella situation, exportorderingång, sysselsättningsplaner och synen på ränte- och kronläget.

Sverige är en liten, öppen ekonomi med ett stort beroende av global efterfrågan på varor och tjänster. Den svenska finansmarknaden är starkt sammankopplad till den internationella kapitalmarknaden. Det finns därmed ett stort intresse av att följa den ekonomiska och finansiella utvecklingen för att förstå vilka utmaningar och möjligheter som väntar. Exportkreditbarometern publiceras två gånger per år, i juni och december.

Ur Exportkreditbarometern juni 2023

Finansieringsmöjligheter

Sju av tio bolag (70 procent) anser att möjligheterna till finansiering via kapital- och kreditmarknaden i nuläget är oförändrad och hela nio av tio bolag upplever att möjligheten till finansiering via bankmarknaden är oförändrad och kommer förbli så även de kommande tolv månaderna.

Exportorderingång

44 procent av de svenska exportföretagen räknar med ökad efterfrågan på svensk export under det kommande året och bara elva procent räknar med minskad orderingång.

Sysselsättning

Fyra av tio företag (37 procent) planerar att anställa fler i Sverige och tre av tio företag (34 procent) planerar att anställa fler utomlands under de kommande tolv månaderna. En ökning jämfört med höstens mätning.

Klimatpåverkan

Sju av tio bolag (72 procent) uppger att man planerar investeringar för minskad klimatpåverkan, en ökning från höstens mätning då 68 procent av bolagen planerade att minska sin klimatpåverkan.

Ladda ner hela rapporten här

Tidigare publicerade rapporter hittar du på SEK's hemsida.

Vill du komma i kontakt med experterna på Svensk Exportkredit?

Om ditt företag är intresserade av att hitta rätt finansieringslösning  är ni varmt välkomna att ta kontakt med:
SEK – Annette Johansson
SEK – Jens Breaum