Exportredo Västra Götaland

Vill du lansera ditt erbjudande internationellt? Välkommen att anmäla ditt intresse för konceptet som gör ditt företag exportredo med hjälp av experter från Almi och Business Sweden.

Från Almi:

Exportredo passar dig som driver ett mindre eller medelstort företag och vill ta klivet ut på exportmarknaden.

VAD GER KONCEPTET DITT FÖRETAG?

• Prioritering av marknad och kund

• Framtagande av beslutsunderlag och affärskoncept

• Test av erbjudandet på två utvalda exportmarknader

• Mycket värde på kort tid

Vi inspirerar i grupp och coachar dig individuellt i fem effektiva steg som sträcker sig efter ditt schema i tio veckor. 

1. WORKSHOP I GRUPP

Business Swedens och Almis rådgivare berättar hur du gör för att:

• Prioritera exportmarknad – som leder till exportförsäljning snabbast

• Välja kundsegment – som drar mest nytta av ert erbjudande på valda marknader

• Anpassa paketeringen och erbjudandet - för att öka konkurrenskraften

• Räkna på ett internationellt affärscase – för att vara rustad och lyckas internationellt

2. INDIVIDUELL RÅDGIVNING OCH COACHNING

Tillsammans med Business Swedens internationella rådgivare.

• Tillämpa Business Swedens verktyg för ovannämnda frågeställningar

• Ta fram beslutsunderlag och affärskoncept för ert företag

3. VALIDERING PÅ TVÅ EXPORTMARKNADER

Vi testar ditt erbjudande på upp till två exportmarknader. Valideringen utförs av Business Swedens marknadsspecialister på plats i exportlandet.

4. HÅLLBAR EXPORTSATSNING
Almi hjälper dig att ta fram en initial plan för att  göra din exportsatsning hållbar enligt ISO 26000 och agenda 2030.

5. WORKSHOP I GRUPP

Återträff, erfarenhetsutbyte och nästa steg.

 

Till Almi för mer info och anmälan