Trade Compliance - ett måste för ditt företag

Vad innebär egentligen Trade Compliance, och varför är det så viktigt för företag att ha koll på det? Vi frågade Peter Hellman, Västsvenska Handelskammarens rådgivare inom internationella affärer. 

Vår snabbt föränderliga värld ställer ständigt nya krav på företag, och för de som arbetar över landsgränser innebär det att såväl möjligheter som förutsättningar kan förändras över en natt. Exportcenter Väst syftar till att guida företag inom internationell handel och export, och kan erbjuda stöd och rådgivning inom internationell handel. Som en av flera experter från Exportcenter Väst förklarar Peter Hellman vikten av att arbeta med Trade Compliance.

Vad innebär Trade Compliance?

Det handlar i första hand om efterlevnad och att förhålla sig till olika saker. Konceptet har egentligen alltid funnits, men till följd av vår oroliga värld har det blivit ännu mer aktuellt. Enkelt förklarat består det av två delar – dels sanktioner utfärdade av världssamfundet, dels tullregler och medföljande ansvar mot tullmyndigheten. Dessa delar är dock breda och komplexa, och innefattar allt från frihandelsavtal till riskhantering och straffrättsliga frågor.

Peter Hellman från Västsvenska Handelskammaren.

Varför bör företag intressera sig för det?

För att man har en skyldighet att förhålla sig till regelverken. Jag vill påstå att svenska företag ibland kan vara en aning oförstående och naiva. Man tänker att vi kan handla med vem som helst, hur vi vill och när vi vill – att det är vår frihet att göra det. Men så är det inte, handeln är inte fri. Företagsledare måste ha koll på sina skyldigheter, och inte lita blint på speditörer eller ombud. Om man bryter reglerna kan företaget bli svartlistat, och företagsledare bli ålagda med både yrkesförbud och riskera fängelsestraff.

Hur börjar man arbeta med Trade Compliance?

Första steget är att kartlägga sin handel och samla in uppgifter om sin motpart. Vad är det för varor jag handlar med, och var kommer varorna ifrån? Jag måste klassificera dem och kontrollera deras ursprung samt eventuella begränsningar. Sedan tillkommer licenshantering och exportkontroll – krävs det någon licens eller tillstånd för exporten? Vidare bör man se över vem man handlar med och göra en riskvärdering. Vad säger bankerna, försäkringsbolagen och myndigheterna? Vem är min motpart, och finns det någon risk att de kommer kringgå sanktioner? Slutligen är det viktigt att granska sig själv. Har min organisation koll på existerande regler, hur ser vår policy ut och är våra avtal korrekta?

Vilka är de största svårigheterna inom området?

Det svåraste med Trade Compliance är just komplexiteten. Exempelvis finns det en rad olika sanktionsregimer. Vi i Sverige följer EU och FN’s utfärdanden, medan såväl USA som Storbritannien följer egna regler. För företag med långa, internationella leveranskedjor innebär det att aktörer kan följa olika sanktionslistor, vilket ställer krav på hög beredskap och flexibilitet om något skulle inträffa. På samma vis räcker det inte att enbart veta vem ens motpart är. För att kunna fastslå att handeln inte innefattar aktörer på någon sanktionslista måste man även vara medveten om underleverantörer, banker och speditörer. De faktorerna gör det extra utmanande att arbeta med Trade Compliance. Därtill är det svårt att förutspå händelseutvecklingar i världen. Vem hade till exempel kunnat tro att det skulle bryta ut ett krig i Europa?

INTRESSERAD AV ATT VETA MER?

Vi i Exportcenter Väst har lång erfarenhet av Trade Compliance och utöver Peter Hellman står även experter från Business Sweden och Enterprise Europe Network redo att guida företag inom området. 

Mer info om regelverk