Få koll på statistik över svensk export och import

Arbetar du med export och import? Då är säkerligen statistik och analys en viktig del i ditt strategiska arbete. Därför har vi på Exportcenter Väst tagit fram ett statistikverktyg – för just dig.

Svensk export på uppsving

Innan vi går in på vilken nytta statistikverktyget kan göra för dig, låt oss ta en snabb titt på hur utvecklingen av svensk export sett ut de senaste åren. 2020 var ett tufft pandemiår för Sverige på flera olika plan. Varuexportvärdet minskade med 6% i hela landet och exporten minskade i flera län. Men sedan dess har vi återhämtat oss starkt!

Mellan 2020 och 2021 hade vi en kraftig ökning av varuexportvärdet på 14% i hela Sverige. Störst var ökningen i Norrbottens län med över 30%, tätt följt av Västerbotten, Uppsala och Jämtland. År 2021 hade Västra Götalands län det största varuexportvärdet med 350 miljarder kronor, följt av Stockholm och Skåne.

Observera dock att nuvarande siffror visar en lägre siffra (308 miljarder SEK) då de baseras på huvudkontorets belägenhet. Statistiska Centralbyrån har nu tagit fram ny statistik baserat på arbetsställe, vilket gör Västsverige till landets största exportregion med 350 miljarder SEK.

Ett smart statistikverktyg för export och import

För att underlätta för dig som arbetar med export och import har vi tagit fram ett statistikverktyg över exporten och importen i Sverige.

Kanske jobbar du på ett företag som vill veta hur export och import ser ut för andra företag inom din bransch? Kanske vill ni veta mer om vilka företag som finns inom olika branscher och hur deras export och import ser ut? Eller så arbetar du kanske med handels- och näringslivsfrämjande frågor inom kommun, science park, näringslivsorganisation, eller liknande?

Verktyget är enkelt att använda och har flera smarta funktioner. Genom våra interaktiva kartor och menyer kan du välja ut den statistik som intresserar just dig.

Vilken typ av statistik kan jag se?

Statistiken som du kan se består av två delar. Den första delen ger dig tillgång till övergripande nationell data. Genom att välja region på Sverigekartan till vänster visas statistik från den aktuella regionen.

Här kan du se statistik över:

  • Export, import och handelsbalans
  • Vart i världen exporten går
  • Varifrån importen till Sverige kommer
  • Vilka branscher som dominerar handeln
  • Utvecklingen av export och import över tid

Export och import i Västa Götaland och Halland

Den andra delen ger dig tillgång till mer djupgående data för exporterande och importerande företag i Västra Götaland och Halland. Genom att välja kommun på Sverigekartan visas statistik från den aktuella kommunen.

Här kan du se statistik över:

  • Antalet företag som exporterar och importerar
  • Fördelningen av företag per styrkeområde
  • Vilka företag som exporterar till vilka region
  • Vilka företag som importerar till vilka regioner

Längst ner hittar du även en sammanställning av företagen med mer detaljerad information om export- och importvolym, styrkeområde, kommun, antal anställda samt länk till företagens webbplatser.

Genom att använda menyn till vänster kan du dessutom filtrera information, exempelvis efter vilka företag som är aktiva inom en viss sektor i en viss kommun. Det finns även en sökfunktion där du kan söka efter ett specifikt företag.

Varifrån kommer statistiken?

Statistiken som presenteras i vårt verktyg kommer från Statistiska Centralbyrån. Siffrorna avser år 2021 och baseras på sätet för bolagens huvudkontor. I nästkommande uppdatering kommer statistiken baseras på arbetsställe, vilket gör Västsverige till landets största exportregion. Indelningen av styrkeområdena är baserad på den SNI-kod som finns registrerad hos Skatteverket.

Text: Kajsa Owenende

Exportcenter Väst främjar svensk export

Exportcenter Väst består av 10 av Sveriges främsta exportfrämjande organisationer som guidar företag internationellt. Tillsammans har vi kompetens samlat inom områdena Finansiering, Marknad, Utveckling och Regelverk. Regional exportsamverkan pågår i alla Sveriges 21 regioner på regeringens uppdrag sedan 2016. Vårt erbjudande riktar sig till företag och näringslivsutvecklare i Västra Götalandsregionen och Region Halland.

Vi hoppas att du som näringslivsutvecklare ska ha god nytta av vårt statistikverktyg. Har du frågor eller funderingar? Tveka inte att höra av dig!

Till Statistiksidan här