Besiktningsmän

Få en neutral värdering

Om du hamnat i en situation där du behöver hjälp av en opartisk värderare kan Handelskammaren hjälpa dig genom att förmedla cirka 400 förordnade besiktnings- och värderingsmän som kan göra opartiska värderingar för dig.

En besiktningsman förordnad av oss har lång erfarenhet inom sitt produktområde och kontrolleras regelbundet av Handelskammarens besiktningsmannanämnd.

Du tar själv kontakt med besiktningsmannen för att beskriva ditt ärende och höra vilken hjälp du kan få, tidsram, pris etcetera.

Vad värderar besiktnings-/värderingsmännen?

Besiktningsmännen utför opartiska värderingar när det gäller allt ifrån smycken och konst till besiktning av byggentreprenader. De kan hjälpa till vid olika typer av reklamationsärenden, försäkringsärenden samt vid tvister. Nedan finner du samtliga varugrupper vi erbjuder.

Handelskammarens förordnade besiktningsmän finner du via
www.besiktning.nu