Företagsanpassad utbildning på ditt företag

Ledarskap

Varje utbildning utgår från era behov. Innan utbildningen prioriterar du och föreläsaren vilka frågor som är viktigast för er. Här visar vi vilka ämnen som vanligtvis brukar ingå i de företagsanpassade utbildningarna på området Ledarskap.

MODUL 1

Ledarskap - metoder, tekniker och i praktiken

 • Ledarskap och att stärka individen som ledare.
 • Ledarskap och kommunikation, hur blir du tydligare, hur kan du bli bättre på att ge och ta emot feedback.
 • Strategiskt ledarskap – att leda genom andra chefer.
 • Gruppdynamik och gruppens olika faser. Förändring, påverkan och styrning.
 • Coachande ledarskap.
 • Strategiskt förändringsarbete.
 • Att delegera.
 • Strategier som säkerställer att budskap når ut i organisationen.
 • Relation chef – kollegor.
 • Konflikthantering.
 • Effektiva möten.
 • Presentationsteknik.

Jag är intresserad av en företagsanpassad utbildning


Välj område


Här hittar du oss i Göteborg

Var:
Parkgatan 49, Göteborg