Företagsanpassad utbildning på ditt företag

Internationell handel

Varje utbildning utgår från era behov. Innan utbildningen prioriterar du och föreläsaren vilka frågor som är viktigast för er. Här visar vi vilka ämnen som vanligtvis brukar ingå i de företagsanpassade utbildningarna på området Internationell handel.

MODUL 1

Betalnings-, försäkrings- och leveransvillkor (Incoterms 2010)

 • Strategisk översikt av din internationella affär – vilka villkor passar just er?
 • Leveransvillkor: grundlig genomgång av Incoterms® 2010.
 • Betalningsvillkor: remburser, inkasso, bankgarantier och valutarisker.
 • För- och nackdelar med de olika leveransvillkoren. Hur de förhåller sig till betalnings- och försäkringsvillkor för att effektivt minimera risker vid era internationella affärer.

MODUL 2

Export- och importdokument

 • Vokabulär och förkortningar inom branschen.
 • Grundlig genomgång av aktuella dokument, vilka som är obligatoriska respektive frivilliga. Exempelvis:
  • EUR1- och GSP-certifikat
  • ATA-carnet
  • Frakthandlingar som CMR och FCR, A.TR
  • Ursprungsintyg
  • Bill of lading
  • Enhetsdokument

MODUL 3

Tullfrågor

 • EU och lagstiftning.
 • Tullförfaranden och förfandekoder.
 • Restriktioner
 • Klassificering av varor.
 • Tullvärde
 • Frihandel och ursprung.
 • Förberedelse inför export och import.
 • Deklarera export och import.

Modul 4

Internationella avtal

 • Genomgång av den juridiska kartan för internationella affärer.
 • Användningen av standardavtal samt internationella konventioner.
 • Avtalsrätt, när är man bunden av ett avtal, hur fastställer man avtalets innehåll och vad händer om en part inte gör som avtalat?
 • Återförsäljar- och franchisingavtal: vilka krav och konsekvenser det innebär för dina affärer och samarbetspartners ur en juridisk synvinkel.

Jag är intresserad av en företagsanpassad utbildning


Välj område


Här hittar du oss i Göteborg

Var:
Parkgatan 49, Göteborg