Tre vägar till nya europeiska marknader

Genom Handelskammarens internationaliseringsmoduler Business List, Business Match och Business Link erbjuds ditt företag skräddarsydda marknadsfakta och företagskontakter i Europa.

Söker du nya förslag på europeiska leverantörer, distributörer eller tillverkare ? Då är Business List tjänsten för dig.

Behöver du kvalificerande bearbetning av agenter, distributörer eller kundämnen i Europa ? Pröva vår matchmakingmodul Business Match.

Söker ditt företag både fakta om potentialen, och skräddarsydd matchmaking på en viss europeisk marknad ? Programmet Business Link tar dig dit i två tydliga steg.

Företagskontakter i nästan hela världen. I vår starttjänst Business List kan du snabbt beställa fram:

Leverantörer » Distributörer » Tillverkare

I hela Europa och i många andra världsdelar*. Kontakterna har dock inte bearbetats av Handelskammaren. Önskas personlig bearbetning av affärskontakter, välj istället business match.

Matchmaking med säljpartners / kunder på utvalda europeiska marknader. Handelskammaren söker genom sina nätverk fram lämpliga kandidater som till exempel:

agenter » återförsäljare » distributörer » kundämnen

Vi bedömer och bearbetar dom för att skapa intresse för samarbete med ert företag. Business Match erbjuds för närvarande i:

Danmark | Estland | Finland | Frankrike | Italien | Lettland | Litauen | Norge | Spanien | Tyskland | Storbritannien*

Önskas utöver matchmaking även marknadsfakta som beskriver potentialen i det land ni fokuserar på, erbjuds detta under namnet business link.

Tvåstegsprogram med marknadsfakta och matchmaking på utvalda europeiska marknader. Som Business Match, men föregås av en 'snapshot' som beskriver:

marknadssituationen » utvecklingen » typiska aktörer » prisbild

Inklusive rekommendation om lämpligaste säljkanal. Business Link erbjuds för närvarande i:

Danmark | Estland | Finland | Italien | Lettland | Litauen | Spanien | Tyskland | Storbritannien*

*Länder kan tillkomma och tas bort. Liknande tjänster kan även erbjudas i andra länder, men till annat upplägg.