Gå Globalt - Ta ditt företag på export

Vi vill erbjuda ditt företag kunskap och bättre förutsättningar för en lyckad internationell expansion. Det gör vi nu i samlad kraft genom våra olika kompetenser i samarbetsprojektet Gå Globalt.

I Gå Globalt-projektet ingår Västsvenska Handelskammaren, Business Sweden, ALMI Företagspartner Väst, Enterprise Europe Network/Business Region Göteborg och Västra Götalandsregionen. Vi kommer finnas med och vägleda ditt företag under hela Gå globaltprogrammets gång. Du kommer även att ingå i ett värdefullt och förhoppningsvis bestående nätverk med andra företagare som avser utveckla en internationell verksamhet.

Vem kan delta?

Vi riktar oss mot små och medelstora företag i Västra Götaland med intresse och ambition att utvecklas internationellt. Målgrupp är företag som redan idag exporterar till någon eller några marknader men som nu behöver ta nästa steg i sin internationella expansion.

Program - fem moduler

Februari – oktober 2018
De företag som deltar i programmet kommer gå igenom en noggrann urvalsprocess. Programmet inleds med en gemensam träff för deltagarna i Gå Globalt, där vi tillsammans går igenom programmoduler, sätter agenda och datum. Programmet är uppdelat i olika moduler med syfte att tillföra ditt företag kunskap inom internationell affärsutveckling på olika nivåer.

1. Nätverksgrupper

Träffarna genomförs under ledning av en professionell samtalsledare. Vi går igenom individuella och gemensamma problem. Tillsammans diskuterar vi sedan utmaningar med att ta sig ut på nya internationella marknader och hur vi kan lösa dem. Halvdag x 5 tillfällen.

2. Internationell utbildning

Utbildningen anpassas efter gruppens önskemål och kan bland annat innefatta affärskultur och affärsjuridik samt andra områden som rör ditt företags globala expansion. Halvdag x 3 tillfällen.

3. Individuell avstämning och support

I detta steg ges individuell support som skall resultera i/bidra till en handlingsplan för företagets fortsatta internationalisering. Detta sker genom tre individuella möten med utgångspunkt i företagets individuella behov och målsättning. 1,5 tim x 3 tillfällen.

4. Inspirationsträffar

En gästtalare bjuds in vid två tillfällen för att tala kring ett väsentligt ämne som diskuteras i smågrupper. 2 tillfällen.

5. Marknadsaktivitet*

I detta steg erbjuds företag hjälp att etablera sig på en ny exportmarknad. Företagen går igenom urvalsprocess för att delta i den aktiviteten, begränsat antal platser. Syftet är att öka projektdeltagarnas kunskap om den utvalda marknaden, ge möjlighet att träffa relevanta kunder och partners.
Ej obligatorisk att delta i denna modul. Extrakostnad på 19 000 SEK om företag önskar att delta i modulen, endast 10 platser finns. (Rese- och boendekostnader finansieras av företagen själva)

Deltagaravgift

Programmet delfinansieras av Västra Götalandsregionen samt projektets samarbetspartners vilket innebär att vi kan erbjuda en avgift på 8 900 SEK ex. moms.

ANMÄLAN

Har du frågor eller vill ha mer information innan du bestämmer dig, kontakta vår kollega och programansvarig Marina Gireva.