Stora affärsmöjligheter

I samverkan med erfarna konsulter har Handelskammaren byggt ett kompetens- och resurscentrum för svenska företag som vill introduceras och börja sälja till FN.

FN erbjuder enorma marknader som omsätter ca 10 miljarder USD per år. Upphandlingar görs för alla typer av varor och tjänster. Sverige är en stor bidragsgivare och FN söker därför efter fler svenska leverantörer. Hittills har väldigt få svenska företag varit med i upphandlingarna, men de som har haft rätt förutsättningar har gjort intressanta affärer.

Vi erbjuder en stegvis process för att undersöka affärsmöjligheterna, sälja in företaget, lämna offert och leverera. Sedan starten 2005 har vi fört flera svenska företag fram till affärer med FN.

Vi hjälper dig ta ett steg i sänder och sätter dig i kontakt med personal för rätt FN-organ, det finns i dag 28 st på 6 olika platser i Europa. Genom hela processen får du sakkunnig och erfaren ledning.

Vi tar emot anmälan löpande under året. Regelbunden kursstart på ett antal olika platser runt om i Sverige som bestäms utifrån de anmälda företagens geografiska placering. Standardorter är Göteborg, Stockholm samt Malmö. Ring eller maila för anmälan och mer information.