Exportprogrammet i Halland

Ta ditt företag på export

Vi vill erbjuda ditt företag kunskap och bättre förutsättningar för en lyckad internationell expansion. Det gör vi nu i samlad kraft genom våra olika kompetenser i samarbetsprojektet Exportprogrammet Halland.

Exportprogrammet i Halland är ett samarbetsprojekt mellan Västsvenska Handelskammaren, Business Sweden, ALMI Företagspartner Halland, Sydsvenska Handelskammaren och Region Halland. 

Vi kommer finnas med och vägleda ditt företag under hela programmets gång. Du kommer även att ingå i ett värdefullt och förhoppningsvis bestående nätverk med andra företagare som avser utveckla en internationell verksamhet.

Program - fem moduler

De företag som deltar i programmet kommer gå igenom en noggrann urvalsprocess. En gemensam träff kommer också att hållas för deltagarna i Exportprogrammet i Halland där vi tillsammans går igenom programmoduler, sätter agenda och datum.

Programmet kommer löpa fram till våren 2018 och är uppdelat i fem olika moduler med syftet att tillföra ditt företag kunskap om internationell affärsutveckling på olika nivåer.

1. Nätverksgrupper, halvdag x 5 tillfällen

Träffarna genomförs under ledning av en professionell samtalsledare som ger ”råd” och ”hjälp” att lösa individuella och gemensamma problem. Syftet är att gemensamt diskutera utmaningar med att ta sig ut på nya marknader och hur vi kan lösa dem.

2. Internationell utbildning, halvdag x 3 tillfällen

Utbildningen anpassas efter gruppens önskemål och kan bland annat innefatta affärskultur och affärsjuridik samt andra områden som rör internationalisering.

3. Individuell avstämning och support

I detta steg ges individuell support som skall resultera i/bidra till en handlingsplan för företagets fortsatta internationalisering. Detta sker genom tre individuella möten med utgångspunkt i företagets individuella behov och målsättning. 1,5 tim x 3 tillfällen.

4. Inspirationsträffar - kunskap och insikter

En gästtalare bjuds in vid två tillfällen för att tala kring ett väsentligt ämne som diskuteras i smågrupper.

5. Marknadsaktivitet

I detta steg erbjuds företag hjälp att etablera sig på en ny exportmarknad. Företagen går igenom urvalsprocess för att delta i den aktiviteten, begränsat antal platser. Syftet är att öka projektdeltagarnas kunskap om den utvalda marknaden, ge möjlighet att träffa relevanta kunder och partners.
Ej obligatorisk att delta i denna modul. Extrakostnad på 15 000 SEK om företag önskar att delta i modulen, endast 10 platser finns. 

Vem kan delta?


Vi riktar oss mot SME företag i Halland med intresse och ambition att utvecklas internationellt. Målgrupp är företag som redan idag exporterar till en eller flera marknader men som nu behöver ta nästa steg i sin internationalisering.

Deltagaravgift

Programmet delfinansieras av Region Halland samt projektets samarbetspartners vilket innebär att vi kan erbjuda en avgift på 8 900 SEK ex.moms. Vi kan endast erbjuda ett begränsat antal platser till 2017 års program så vänta inte för länge med din anmälan.

Mitt företag vill delta

Låter det intressant? Kanske har du frågor eller vill ha mer information innan du bestämmer dig, kontakta vår kollega och programansvarig Marina Gireva.