Exportcenter Västra Götaland

Det ska vara enkelt för företag som vill göra affärer med andra länder att hitta rätt stöd. Därför samarbetar vi regionalt kring export. Exportcenter Västra Götaland är en del av Sveriges exportstrategi.

Exportcenter Västra Götaland vill göra det lätt för ditt företag att göra internationella affärer. Vi fungerar som en väg in till flera aktörer där du kan få tillgång till kunskap, expertis och nätverk på nya marknader.

Speciell hjälp vid speciella tider

Varje organisation inom Exportcenter Västra Götaland erbjuder specifik hjälp för dig som exportör eller importör under den globala Corona-krisen.

Exportcenter Västra Götaland kan stötta dig inom följande områden:

Behöver du hjälp med finansiering så kan du ansöka om lån hos följande organisationer:

ALMI
Svensk Exportkredit
Exportkreditnämnden
Västra Götalands Regionen

Behöver du hjälp med att hitta nya kunder, samarbetspartners, distributörer och underleverantörer, eller vill du säkra dina globala leverans- och logistikkedjor så kan du få rådgivning från följande organisationer:

Business Sweden
Business Region Göteborg / EEN 
Västsvenska Handelskammaren

Behöver du support inom forskning och utveckling, kvalitetssäkring och omvärldsanalyser rekommenderar vi dig att du vänder dig till följande organisationer:


RISE
Industriell Dynamik

Vill du ta steget vidare ut i världen? Med Exportcenter Västra Götalands kontaktverktyg hittar du rätt när du vill veta mer om att göra affärer i andra länder.

Till Exportcenter västra götaland

Vill du veta mer, kontakta vår expert: Annica Sigevall