VD-utbildning

Stärk dig i din vd-roll. Ta kontroll över ditt juridiska och ekonomiska ansvar i denna vd-utbildning. Kursen sträcker sig över 6 halvdagar och avslutas med examination och middagsmingel.

En vd:s roll är mångfacetterad med många kontaktytor och stort ansvar. Västsvenska Handelskammarens certifieringsutbildning vd:s roll och ansvar ger en tydlig bild av det ekonomiska och juridiska ansvar en vd har, och inte minst i vilken kontext man samverkar med övriga intressenter i sin roll.

Utbildningen som innefattar 6 tillfällen, en halvdag i veckan, innehåller föreläsningar varvat med teori och praktiska moment. Utbildningen avslutas med ett examinationsmoment, diplomutdelning och mingel med mat och dryck.

VI GER DIG KUNSKAP INOM

 • Vd-rollen.
 • Vd:s anställning och arbetsrättsligt ansvar.
 • Vd:s roll och ansvar enligt aktiebolagslagen och föreskrifterna om psykossociala arbetsmiljö samt delegering.
 • Vd:s skyldigheter och förpliktelser i förhållande till bokföring, redovisning och skatter.  
 • Ledningsgrupp och strategiskt ledarskap.
 • Ekonomistyrning och strategisk planering. 
 • Ledarskap och kommunikation. Examination och avslutning.
Läs mer om innehållet i vår vd-utbildning

Kl 13.00-18.00

Vd:s arena

Per Hendar, jurist och föreläsare, Advokatfirman dNovo

 • Vd i relation till ägare, styrelse och ledningsgrupp
 • Aktiebolagslagen, löpande förvaltning och vd:s fyra plikter
 • Den dagliga driften som Vd
Varumärke bygger värde

Karin Sjöström Andersson, Vd och varumärkesstrateg, Invinn

 • Varumärket som värdeskapande verktyg
 • Varumärkets fyra dimensioner
 • Att skapa ett starkt varumärke som Vd

Kl 13.00-16.30

Arbetsrätt

Henric Diefke, arbetsrättsadvokat, Mannheimer Swartling

 • Anställning av personal
 • Förhållandet till de fackliga organisationerna
 • Anställningens upphörande
 • Vd:s egna anställningsavtal

Kl 13.00 - 18.00

Ansvar och delegering

Per Hendar, jurist och föreläsare, Advokatfirman dNovo

 • Vd:s ansvar enligt ABL och regelverk
 • Delegering
Strategisk affärsjuridik

Nina Wittholt, jurist, Fondia

 • Så använder du juridiken för lyckade affärer
 • Analysera och identifiera företagets risker och möjligheter
 • Checklista för avtal

Kl 13.00-18.00

Skatter, avgifter och revision

Johan Myrén, jurist, Lindahls advokatbyrå

 • Belönings- och incitamentssystem
 • Ditt ansvar för skatter och avgifter
 • Vd:s roll vid redovisning, konkurs och obestånd
Strategiskt ledarskap

Maria Tornberg, ledarskapsutvecklare, Actea Consulting

 • Paradigmskifte inom ledarskap
 • Ledningsgruppens syfte
 • Effektivt ledningsgruppsarbete

Kl 13.00-16.30

Ekonomistyrning

Annette Ögren, managementkonsult, Anacka AB

 • Balans- och resultaträkning
 • Nyckeltal, budget och prognos
 • Samspelet med ekonomichef och styrelse
 • Verktyg för strategisk planering
 • Affärsplan
Strategisk planering
 • Verktyg för strategisk planering
 • Affärsplan

Kl 13.00-18.00

Examination

Per Hendar, jurist och föreläsare, Advokatfirman dNovo

 • Genomgång av utbildningen
 • Examinationsuppgift i grupp
 • Redovisning och diskussion
Kundfokus för tillväxt

Gunilla Jalbin, Grounded, varumärkeskonsult

 • Kundfokus som affärsutveckling
 • Kundanalys och nyttan av kundinsikter
 • Implementera kundfokus i organisationen
Aktuella startdatum för vår VD-UTBILDNING

26 augusti i Göteborg

Varje utbildningsdag inleds med lunch 13:00 och avslutas 18:00
26 augusti och 2, 9, 16, 23, 30 september

4 november i SKÖVDE

Varje utbildningsdag inleds med lunch 13:00 och avslutas 18:00
4, 12, 14, 18 och 25, 28 november

Jag önskar mer info om er vd-utbildning

Möt en deltagare


" -Bra och professionella föreläsare som ger en inspirerande genomlysning till vad man som vd ska veta om ansvar och skyldigheter. Dessutom bjuds vi på ett nytt nätverk. Jag gillar den härliga blandningen med kursdeltagare där vi kommer från olika branscher, har olika erfarenhet av vd-roll och styrelsearbete, och framförallt där alla är nyfikna, intresserade och engagerade.”

Ann-Sofie Rolandsdotter, Vd Cygni Väst

Låter denna VD-utbildning som något för dig men du vill ställa några frågor, kontakta vår kollega Sofia Gartman som är ansvarig för utbildningen.

JAG VILL VETA MER OM ER vd-utbildning!

Vi hjälper dig gärna med att finna lösning på dina utmaningar.

Fyll i dina kontaktuppgifterUtbildningen äger rum på Västsvenska Handelskammaren

Var:
Parkgatan 49, Göteborg