Fördjupningsnätverket för dig som chef eller ledare

Chefer och ledare behöver relevanta forum för reflektion, erfarenhetsutbyte och kunskap. I kontinuerliga möten med andra chefer i en Taktik&StrategiGrupp skapas möjlighet till utveckling - både för dig som individ och för verksamheten du leder.

Vår metodik bygger på väl sammansatta arbetsgrupper med samma titel som du men från olika branscher, som leds av en professionell samtalsledare. Deltagarna bidrar med sin kompetens, erfarenheter och kunskaper och tar med sig aktuella case eller utmaningar.

Agendan skapar deltagarna tillsammans i en gemensam diskussion. I förtroliga samtal lär vi av varandra och du utmanas till kreativt tänkande och hittar nya infallsvinklar. Det sägs i rummet stannar i rummet.

Nästa nätverksperiod startar i september

Var med på ett energifyllt möte och testa vårt nätverkskoncept tillsammans med andra deltagare, det första tillfället är kostnadsfritt.

Välkommen!

INTRESSEANMÄLAN