Styrelseutbildning

Vill du förbättra styrelsearbetet och samspelet mellan styrelsens intressenter? Välkommen till vår styrelseutbildning Certifiering i styrelsearbete.

Under styrelseutbildningen Certifiering i styrelsearbete får du en komplett bild av styrelsens ansvar och uppdrag. Du lär dig att agera på varningsklockor i styrelserummet och att förbättra samspelet mellan vd, ägare och styrelsens intressenter. Så att du kan ta nästa steg mot ett strategiskt och affärsutvecklande arbete i styrelserummet.

Certifiering i styrelsearbete är en av våra mest uppskattade utbildningar. Kombinationen av föreläsarnas teoretiska kunskaper och deltagarnas gedigna erfarenheter leder till insiktsfulla samtal. För att du verkligen ska få möjlighet att testa det du lärt dig avslutas utbildningen med ett rollspel där gruppen löser olika dilemman i styrelserummet.

4,6 av 5 i betyg

Kunskap är en nyckel till framgång och vi erbjuder därmed ett brett kursutbud för dig i ledande postion. Nedan finner du några recensioner från tidigare deltagare.

Utbildningen riktar sig till

Styrelseledamöter och blivande styrelseledamöter som vill förbättra arbetet i styrelsen – eller vd, ägare och personer i ledningsgrupper som vill förbättra samspelet med styrelsen.

Upplägg

Utbildningen pågår under fem halvdagar som börjar med gemensam lunch kl. 12.30 och avslutas kl. 18.00. Det sista tillfället avslutas med middagsmingel.

LÄS MER OM INNEHÅLLET

Kl. 12.30-18.00

Sophie Persson, styrelseproffs och utbildare Agent A

 • Ramverket och roller
 • Ägardirektivets roll
 • Styrelsen i olika ägarformer (stiftelse, aktiebolag, koncern, ägarledda bolag)
 • Det praktiska styrelsearbetet
 • Styrelsemötet
 • Styrelsens omvärldsbevakning

Kl. 12.30-18.00

Mercedes Lennartsson Anderås Advokatfirman Vinge
Christoffer Mangelus Advokatfirman Delphi

 • Aktiebolagets bolagsorgan
 • Styrelsens och vd:s huvuduppgifter
 • Jävsfrågor
 • Svensk kod för bolagsstyrning
 • Styrsystem som arbetsordning, ägardirektiv och vd-instruktion
 • Bolagsordning och aktieägaravtal
 • Styrelsens ekonomiska ansvar och samspel med revisor
 • Delegering och ansvarsfrågor enligt lagstiftningen
 • Styrelsens roll vid obestånd och tvister
 • Skatter och avgifter

Kl. 12.30-18.00

Sophie Persson, styrelseproffs och utbildare Agent A

 • Strategisk metodik, affärsmodeller och styrelsen
 • Att utveckla styrelsen som team
 • Arvodering och rekrytering av ledamöter och ordförande
 • Vd- och styrelseutvärdering

Kl. 16.30-18.00

Jenny Hammarberg, Eicorn AB

 • Introduktion till AI och digitalisering ur ett affärsperspektiv
 • Hur styrelsen kan bidra till den digitala omställningen
 • Att förstå och stötta Vds digitala agenda
 • Vikten av omvärldsbevakning och långsiktighet
 • AI i styrelsearbetet och övergripande företagsstrategi
 • Hur AI kan användas för att skapa nya affärer
 • Strategisk digitalisering, de första stegen

Kl. 12.30-18.00

Annette Ögren, verksamhetskonsult och partner Anacka AB
Ola Gravenfors, grundare och styrelseordförande Hippoly AB

Ekonomi i styrelserummet
 • Ekonomisk uppföljning
 • Nyckeltal
 • Finansiell analys
 • Rapportering
Finansiering och företagsvärdering
 • Bolagsfas och ägande
 • För- och nackdelar med olika finansieringsformer
 • Vikten av bolagsvärdering för styrelsen
 • Finansiell analys – tre olika sätt

Kl. 12.30-18.00

Sophie Persson, styrelseproffs och utbildare Agent A
Annette Ögren, verksamhetskonsult och partner Anacka AB

 • Examination
 • Rollspel av ett styrelsemöte
 • Summering av innehållet i utbildningen
 • Aktuella frågor på styrelsens bord

Bra att veta

I slutet av utbildningen sker en examination. När du blivit godkänd får du en certifiering som ett kvitto på din kompetens som styrelseledamot.

Bokningen är bindande men du kan överlåta platsen. Antalet kursdeltagare är begränsat.

Aktuella startdatum

Varje utbildningsdag inleds med lunch 12:30 och avslutas 18:00

5 oktober göteborg
5, 12, 19 oktober, 2 och 9 november 2020.

20 oktober borås
20 oktober, 4, 17, 24 november, 1 december 2020.

21 oktober skövde
21 oktober, 9, 18, 25 november, 2 december 2020.

14 januari göteborg
14, 18, 25 januari 1, 8 februari 2021.

12 april göteborg
12, 19 april 3, 17, 24 maj 2021.

4 oktober göteborg
4, 11, 18, 25 okt 8, 11 nov 2021.

Låter denna styrelseutbildning som något för dig men du vill ställa några frågor, kontakta vår kollega Åsa Tegelberg som är ansvarig för utbildningen.

Utbildningen äger rum på Västsvenska Handelskammaren

Var:
Parkgatan 49, Göteborg