Certifiering i Styrelsearbete

Ett framgångsrikt styrelsearbete lägger arenan för ett företags strategi och tillväxt. Det grundar sig på ett effektivt samspel mellan ägare, styrelse och VD.

Vi går i denna utbildning igenom styrelsens roll, ansvar, strategiska och operativa arbete samt det regelverk som styr. 

Utbildningen sträcker sig över fem halvdagar och avslutas med examination, rollspel och middagsmingel. Syftet är att ge en fullgod kunskap av en styrelses ansvar och arbetssätt och ge möjlighet till ett fruktsamt styrelsearbete i framtiden.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till både VD, styrelseledamöter och blivande styrelseledamöter. Även många ägare och personer från ledningsgruppen uppskattar utbildningen.

Du får kunskap inom

Här presenteras de övergripande huvudämnena som du kommer lära dig om under fem halvdagar.

  1. Ägarstyrning, ramverk och omvärld.
  2. Uppgifter, ansvar och styrsystem.
  3. Affärsutveckling, gruppdynamik och styrelsesammansättning.
  4. Ekonomisk uppföljning, nyckeltal och finansiering.
  5. Examination och rollspel av ett styrelsemöte.

Läs mer om innehållet i utbildningen Certifiering i Styrelsearbete

Aktuella startdatum för Certifiering i styrelsearbete

Göteborg
14 januari 2019

6 maj 2019

Skövde

5 november 2018

Möt en deltagare

"-Jag har gått in i på mitt första bolagsstyrelseuppdrag som styrelseledamot i IDC West Sweden AB. Som en del av min introduktion har jag gått denna bolagsstyrelseutbildning, vilket har varit mycket värdefullt. Jag har också haft nytta av kunskaperna i andra sammanhang, bland annat som HR chef ingående i en ledningsgrupp och som förtroendevald politiker. Utbildningens innehåll med både konkreta fakta som aktiebolagslagen och årsredovisningar kombinerat med ett helhetsperspektiv på bolagsstyrelsearbete i form av strategier och gruppdynamik gav en bra mix mellan tung och lätt.

Utbildningen var väl utförd, med proffsiga och pedagogiska föreläsare, bra lokaler och härlig stämning bland deltagarna. Det har gett mersmak, väckt min nyfikenhet och längtan efter en djupare förståelse, till hösten har jag anmält mig till en distanskurs i företagsekonomi."

Niina Stenander, HR-chef IAC Group Sweden AB


Låter denna styrelseutbildning som något för dig men du vill ställa några frågor, kontakta vår kollega Anette Antonsson som är ansvarig för utbildningen.

Utbildningen äger rum på Västsvenska Handelskammaren

Var:
Parkgatan 49, Göteborg