Certifiering i Styrelsearbete

Ett framgångsrikt styrelsearbete lägger arenan för ett företags strategi och tillväxt. Det grundar sig på ett effektivt samspel mellan ägare, styrelse och VD.

Vi går i denna utbildning igenom styrelsens roll, ansvar, strategiska och operativa arbete samt det regelverk som styr. 

Utbildningen sträcker sig över fem halvdagar och avslutas med examination, rollspel och middagsmingel. Syftet är att ge en fullgod kunskap av en styrelses ansvar och arbetssätt och ge möjlighet till ett fruktsamt styrelsearbete i framtiden.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till både VD, styrelseledamöter och blivande styrelseledamöter. Även många ägare och personer från ledningsgruppen uppskattar utbildningen.

Du får kunskap inom

Här presenteras de övergripande huvudämnena som du kommer lära dig om under fem halvdagar.

  1. Ägarstyrning, ramverk och omvärld.
  2. Uppgifter, ansvar och styrsystem.
  3. Affärsutveckling, gruppdynamik och styrelsesammansättning.
  4. Ekonomisk uppföljning, nyckeltal och finansiering.
  5. Examination och rollspel av ett styrelsemöte.

Läs mer om innehållet i utbildningen Certifiering i Styrelsearbete

Aktuella startdatum för Certifiering i styrelsearbete

Göteborg
8 oktober 2018
14 januari 2019

6 maj 2019

Skövde

5 november 2018

Utbildningen äger rum på Västsvenska Handelskammaren

Var:
Parkgatan 49, Göteborg