Louice Rosdahl

Erfaren styrelseledamot inom mjukvara/tech/logistik.

Arbetat operativt och strategiskt med att stötta både venturebolag och storbolag med internationalisering, affärsplansarbete, produktutvecklingsstrategi, tillväxt (M&A och organisk) samt finansiering.


VAR MED OCH GÖR SKILLNAD
Endast 18 procent av ledamöterna i västsvenska styrelser är kvinnor. Med Styrelselistan arbetar vi aktivt för att främja innovation och lönsamhet i företagen genom mer jämställda styrelser.

Vi är med och stödjer Styrelselistan.