Katarina Cornelius

Strategiskt och operativt fokus på tillväxt, digitalisering som drivkraft mot hållbarhet samt gedigen erfarenhet av förändringsarbete.


VAR MED OCH GÖR SKILLNAD
Endast 18 procent av ledamöterna i västsvenska styrelser är kvinnor. Med Styrelselistan arbetar vi aktivt för att främja innovation och lönsamhet i företagen genom mer jämställda styrelser.

Vi är med och stödjer Styrelselistan.