Charlotte Hanklin

Affärsmässig, empatiskt och erfaren yrkeskvinna som genom lojalitet, engagemang och bred blick förstår hur vi tillsammans ska driva och utveckla affären.

Jag är speciellt stark på organisatoriska utmaningar och engagemang hos personal, ledning och ägare. Jag har själv gjort tillväxtresan i flera omgångar. Det har gett mig en djup erfarenhet av att kunna analysera och förfina vad som fungerat och vad vi ska välja bort. Min kunskap är trygg och grundad och därför hittar jag de strategiska nycklarna för att ta nästa steg. Jag har en stark bakgrund inom HR och personalfrågor (25+ år), där jag även fördjupat mig i Arbetsrätt. Min långa erfarenhet i ledningsgrupper, styrelse och som företagsägare gör att mina olika chefsroller också följt naturligt, i hela mitt yrkesverksamma liv. Min strävan är alltid att hitta en balans mellan utmaningar som tar oss framåt och förfining av de värdegrunder och styrkor som redan finns i ägargruppen, ledningsgruppen och företaget. När vi blandar utmaningar med stöttning, så hittar vi sättet för att ta just ERT företag till nästa nivå. En annan speciell tillgång jag har är tid för er! Jag gör inte något halvdant utan ger mig inte förrän vi kommit i mål. Min bredd inkluderar en starkt operativ kunskap och därför förståelse men också en helikoptersyn på företaget, marknaden, ledningen och affärsmässiga strategier. Jag känner mig orädd för vilka nivåer vi än behöver fördjupa oss i. Jag har en stark tilltro till att människan är företaget och lägger gärna min fokus där. Det är mäktigt när medarbetare och ledning att kan arbeta utifrån sin fulla potential och med äkta glädje. Er framgång är min framgång och det tar jag stolthet i!


VAR MED OCH GÖR SKILLNAD
Endast 18 procent av ledamöterna i västsvenska styrelser är kvinnor. Med Styrelselistan arbetar vi aktivt för att främja innovation och lönsamhet i företagen genom mer jämställda styrelser.

Vi är med och stödjer Styrelselistan.