Ann Högberg Haraldsson

Jag är en pedagogisk och erfaren ledare inom besöksnäringen. 

Jag drivs av utveckling, skapa attraktivitet, lönsamhet och att verka genom goda samarbeten. Genom affärsutveckling, bra kompetenser och rätt personer i rummet skapas magi och där gillar jag att vara.


VAR MED OCH GÖR SKILLNAD

Endast 18 procent av ledamöterna i västsvenska styrelser är kvinnor. Med Styrelselistan arbetar vi aktivt för att främja innovation och lönsamhet i företagen genom mer jämställda styrelser.

Vi är med och stödjer Styrelselistan.