Andrea Jovell

Erfaren ledare, marknad- och kommunikationschef, VD och styrelseledamot. Har grundat flera företag inom opinionsbildning, kommunikation, verksamhets- och samhällsutveckling. 

Ordförande i styrelsen för Nyföretagarcentrum Göteborg. Ledamot styrelsen Swedish Destination Management Organisations. Ledamot i styrgruppen för Design Movement på Svenska Institutet. Jobbar som marknad- och kommunikationschef för Göteborg & Co. Bolagets uppdrag är att få fler att upptäcka och välja Göteborg samt utgöra samverkansarena för besöksnäringen. Leder 30 medarbetare med budgetansvar, ingår i bolagets ledningsgrupp. Ansvarar för extern kommunikation/opinionsbildning, intern kommunikation och destinationskommunikation samt varumärket Göteborg mot besöksnäringen.

Specialiteter: Ledarskap, strategisk kommunikation, public affairs, företagskultur. Exempel på tidigare styrelseuppdrag: Mittuniversitetets holdingbolag, Fysiken friskvård, Företagarna, Almi, Rotary, Näringslivsrådet, Östersundstravet, Centerpartiet Göteborg. 


VAR MED OCH GÖR SKILLNAD

Endast 18 procent av ledamöterna i västsvenska styrelser är kvinnor. Med Styrelselistan arbetar vi aktivt för att främja innovation och lönsamhet i företagen genom mer jämställda styrelser.

Vi är med och stödjer Styrelselistan.