Kursen äger rum på Västsvenska Handelskammaren,
Parkgatan 49, Göteborg
Boka min plats Ladda ner kalenderhändelse

Workshop - SCARF® Steg 2

Fortsätt utvecklas som ”hjärnsmart” ledare och lär dig hur du bäst agerar för att främja samarbete, kreativitet och produktivitet på arbetsplatsen.

Denna fördjupande workshop vänder sig till dig som gått vår grundläggande Workshop - SCARF® Steg 1, eller som på annat sätt tillskansat dig kunskaper om hjärnans funktioner och SCARF. 

I Workshop - SCARF® Steg 1 fick du ny kunskap om hjärnans funktion och drivkrafter samt hur du själv triggas och agerar i olika situationer. Nu tar vi dig till Steg 2 där vi fokuserar på hur du som ledare kan hjälpa dina medarbetare att må och prestera bättre på arbetsplatsen. Vi ger dig ett ramverk och konkreta verktyg för att jobba med förhållningssätt och beteenden i organisationen i syfte att främja samarbete och motivation samt minskad stress.


Vi arbetar med den forskningsbaserade motivationsmodellen SCARF, Status, Certainty (Förutsägbarhet), Autonomy (Autonomi), Relatedness (Tillhörighet) och Fairness (Rättvisa) som är framtagen av neuroforskare i USA och som väckt stor uppmärksamhet runt om i världen.

Workshopens innehåll

  • Repetition om SCARF-modellen och hur de olika delarna i SCARF kan påverka ditt förhållningssätt och agerande på arbetsplatsen.
  • Strategier du som ledare kan använda dig av för att skapa social trygghet, ökad motivation och bättre samarbete.
  • Konkreta verktyg som ökar medarbetarnas prestationsförmåga och kreativitet samt minskar stress och konflikter.
  • Forskningsbaserad kunskap, reflektion, erfarenhetsutbyte och övningar som hjälper dig som ledare att skapa en inkluderande och utvecklande arbetsmiljö.
Leder workshopen 

Maria Tornberg, Ledarskapskonsult och certifierad på Neuroleadership Institute i USA.

BRA ATT VETA

Du bör ha deltagit i Workshop - SCARF® Steg 1 för att på bästa sätt tillgodogöra dig innehållet i denna Workshop - SCARF® Steg 2.

Som anställd på ett medlemsföretag får du ett lägre kurspris. Är du osäker på om ditt företag är medlemmar, använd dig av vår sökfunktion.

FRÅGOR OM workshopen?

Kontakta utbildningsansvarig Sofia Gartman.

Kursen äger rum på Västsvenska Handelskammaren

Var:
Parkgatan 49, Göteborg

Ja, jag vill boka min plats