Kursen äger rum på Västsvenska Handelskammaren,
Parkgatan 49, Göteborg
Boka min plats Ladda ner kalenderhändelse

Workshop - SCARF® Steg 1

Utvecklas som ledare. Få ny kunskap om hjärnans funktion och drivkrafter, ökad medvetenhet om hur hjärnans behov påverkar vår förmåga till samarbete, kreativitet och produktivitet.

Neuroledarskap och SCARF är ett nytt och högaktuellt ämnesområde som bygger på modern hjärnforskning och som ger dig kunskap om vilka biologiska drivkrafter som styr oss på jobbet.  SCARF utgår från hjärnans principer, och skapar ökad medvetenhet om hur vi fungerar och agerar.

Den nya forskningsbaserade motivationsmodellen SCARF har väckt stort intresse internationellt. SCARF står för Status, Certainty (Förutsägbarhet), Autonomy (Autonomi), Relatedness (Tillhörighet) och Fairness (Rättvisa) och ger dig som ledare ett ramverk för att jobba med förhållningssätt och beteenden i organisationen.

Workshopens innehåll

  • Det senaste kring neuroledarskap och motivationsbaserad forskning.
  • Kunskap om hjärnans funktioner vad gäller motivation, feedback, belöning.
  • SCARF-modellens forskningsgrund och användningsområde.
  • De olika delarna i SCARF och hur de kan påverka ditt och dina medarbetares förhållningssätt och agerande.
  • Reflektion och övningar hur ditt agerande kan skapa förutsättningar för medarbetare och kollegor att vara i ett tillstånd där de är kreativa, lunga och har lätt för att fokusera och samarbeta med andra.
Leder workshopen 

Maria Tornberg, Ledarskapskonsult och certifierad på Neuroleadership Institute i USA

BRA ATT VETA

Som anställd på ett medlemsföretag får du ett lägre kurspris. Är du osäker på om ditt företag är medlemmar, använd dig av vår sökfunktion.

FRÅGOR OM workshopen?

Kontakta utbildningsansvarig Sofia Gartman.

Kursen äger rum på Västsvenska Handelskammaren

Var:
Parkgatan 49, Göteborg

Ja, jag vill boka min plats