Öka byggandet och Västsveriges attraktivitet

Fler människor och mer mångfald ger företagen i Västsverige större möjligheter att hitta rätt kompetens. Därför arbetar vi för ökat men mer hållbart byggande och för att västsvenska städerna ska vara attraktiva att bo och verka i.

En stads attraktivitet handlar om mångfald och möjligheter när det gäller arbetstillfällen, utbildning, mobilitet, idéer, kultur, nöjen och handel. Och naturligtvis: tillgång på bostäder.

Företagsledare i Västsverige ser bostadsbristen som ett hinder för tillväxt. Åtta av tio anger också att den närmaste stadens attraktivitet är en viktig faktor när de ska rekrytera. Vi jobbar för att Göteborg ska bli en miljonstad och för att lokala nav som Borås, Skövde och Varberg ska fortsätta att växa.

VÄSTSVENSKA HANDELSKAMMAREN ARBETAR FÖR ATT:

 1. ÖKA VÄSTSVERIGES ATTRAKTIVITET 
  Hållbarhet, mångfald och möjligheter ger städer som drar till sig talanger och idéer. Det behöver vi mer av i Västsverige. Därför arbetar vi för täta och samtidigt gröna stadskärnor med ett brett utbud och goda kommunikationer.
 2. ÖKA BYGGANDET
  Det är fortfarande svårt att hitta en lämplig bostad i våra västsvenska städer. Därför behöver vi hålla i byggandet och göra det lättare att bygga om. Det är klimatsmart att använda det vi redan har på ett bättre sätt.
 3. FÖRENKLA PROCESSERNA
  För att bygga effektivt och mer flexibelt behöver vi enklare och tydligare regelverk. Vi arbetar för att förenkla processerna för planer och byggande. Både på nationell och kommunal nivå ger vi näringslivets inspel i förändringsarbetet.

FRÅN ORD TILL HANDLING

Stadsutvecklingsfrågor är komplexa och ofta långdragna. Vi arbetar för att olika aktör ska mötas och få större förståelse för varandra. Genom vårt fastighetsägarråd får vi kunskaper, synpunkter och förslag. De processar vi vidare i rapporter, debattartiklar, medlemsseminarier och annat påverkansarbete.

Vi har bland annat skrivit rapporter om hur detaljplanearbetet skulle kunna bli mer effektivt, om vad som händer när statens och stadens intressen krockar och om hur ombyggnation är ett smart sätt att ta tillvara resurser men behöver bli enklare.

VILL ERT FÖRETAG ENGAGERA ER?

Västsvenska Handelskammaren företräder närmare 3 000 medlemsföretag genom att påverka politiska beslut inom fem områden som våra medlemsföretag upplever är viktigast för ett företags framgång. Dessa är industripolitik, infrastruktur, kompetensförsörjning, lokalt företagsklimat och stadsutveckling.

bli medlem

FRÅN ORD TILL HANDLING

Vi driver flera initiativ och samarbeten där näringsliv, kommun och region går samman för att skapa ett bättre samhälle, och ett starkare Västsverige.

VÅRA INITIATIV

 • I Mathivation lär elever andra elever matematik. Projektet vänder sig till grund- och gymnasieelever, och har lett till att fler går ut med fullständiga betyg och vidare studier.

 • Genom lärlingsanställda elever utbildar företag i samarbete med skolan sina blivande medarbetare. Det startade med gymnasieskolans yrkesprogram, men finns nu även för vuxna.

 • Västsverige behöver vara med och konkurrera om den bästa kompetensen. Med Move to Gothenburg jobbar vi för att attraherar internationell arbetskraft till vår region.