Västsverige behöver ett bra företagsklimat

Det är regioner som konkurrerar om kompetens och kapital. Framtidens vinnarregioner finns där näringslivet får bäst möjlighet att skapa tillväxt, nya jobb och resurser till välfärden. Kort sagt, regioner med ett bra företagsklimat.

Hur kommunens företrädare agerar vid kontakt med enskilda företag har en avgörande betydelse för företagsklimatet. Flera undersökningar visar att näringslivet upplever att företagsklimatet är bättre i Stockholmsregionen än i Västsverige och Göteborgsregionen. Det är inte acceptabelt. Ska företagen i Västsverige nå sin fulla potential och nya företag lockas hit måste förutsättningarna – företagsklimatet - vara så bra som möjligt. Då blir Västsverige en framtida vinnare.

Regional fråga som drivs lokalt

Företagsklimatet är en regional fråga men det är kommunerna som kan påverka det. Därför inriktar Handelskammaren sitt arbete mot Västsveriges kommuner. Företagsklimatet påverkas av en rad faktorer men någon entydig definition av vilka de är finns inte.

Handelskammarens politikområde ’lokalt företagsklimat’ fokuserar på kommunala politiker och tjänstemän samt faktorer som de har en direkt inverkan på, till exempel ledarskap, attityder och förhållningssätt till företag.

SÅ genomförs VÄSTSVENSK KONJUNKTURINDIKATOR (VKI)

Den västsvenska konjunkturindikatorn utgörs av regional data sammanvägd i en månatlig mätserie där bland annat nya jobb, varsel, export, konsumtion och konkurser inkluderas.

Den västsvenska konjunkturprognosen genomförs utifrån en svarspanel med över 400 västsvenska företag från både industri- och tjänstesektorn, vilka varje månad får frågan om sin uppfattning om konjunkturens utveckling på 3 och 12 månaders sikt.

FÖLJ OSS I DISKUSSIONERNA

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. 

VILL ERT FÖRETAG ENGAGERA ER?

Här skriver vi en jättebra text om hur de går till väga och så vidare. Om du har frågor eller vill veta mer om vårt arbete inom kompetensförsörjning, ta kontakt med våra kollegor.

BLI MEDLEM

Vårt huvudkontor i Göteborg

Var:
Parkgatan 49, Göteborg