Satsa på skolan – näringslivets viktigaste leverantör

Fler människor och större mångfald ger företagen i Västsverige större möjligheter att hitta rätt kompetens. Därför behöver Göteborg växa och bli en attraktiv miljonstad i en region med tre miljoner invånare.

Företagsledare i Västsverige ser bostadsbristen som ett hinder för tillväxt. Åtta av tio anger också att den närmaste stadens attraktivitet är en viktig faktor när de ska rekrytera ny kompetens. Lokala nav som Borås, Skövde och Varberg är viktiga i regionen. En stads attraktivitet handlar om mångfald och möjligheter när det gäller arbetstillfällen, utbildning, mobilitet, idéer, kultur, nöjen och handel. 

VÄSTSVENSKA HANDELSKAMMAREN ARBETAR FÖR ATT:

  1. Stärka elevers matematikkunskaper. Vi vill stärka ungas motivation och kunskaper inom matematik, samt öka deras intresse för vidare studier. Detta för att få fler att söka till teknikutbildningarna, som har få sökande.
  2. Stärka elevers matematikkunskaper. Vi vill stärka ungas motivation och kunskaper inom matematik, samt öka deras intresse för vidare studier. Detta för att få fler att söka till teknikutbildningarna, som har få sökande.
  3. Stärka elevers matematikkunskaper. Vi vill stärka ungas motivation och kunskaper inom matematik, samt öka deras intresse för vidare studier. Detta för att få fler att söka till teknikutbildningarna, som har få sökande.

Från ord till handling, våra initiativ

Vi jobbar med detta för att ... Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged.

Följ oss i diskussionerna

DETTA SKRIVER KOMMUNIKATION. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. 

VILL ERT FÖRETAG ENGAGERA ER?

Här skriver vi en jättebra text om hur de går till väga och så vidare. Om du har frågor eller vill veta mer om vårt arbete inom kompetensförsörjning, ta kontakt med våra kollegor.

Bli medlem

FRÅN ORD TILL HANDLING

Vi driver flera initiativ och samarbeten där näringsliv, kommun och region går samman för att skapa ett bättre samhälle, och ett starkare Västsverige.

VÅRA INITIATIV

  • I Mathivation lär elever andra elever matematik. Projektet vänder sig till grund- och gymnasieelever, och har lett till att fler går ut med fullständiga betyg och vidare studier.

  • Genom lärlingsanställda elever utbildar företag i samarbete med skolan sina blivande medarbetare. Det startade med gymnasieskolans yrkesprogram, men finns nu även för vuxna.

  • Västsverige behöver vara med och konkurrera om den bästa kompetensen. Med Move to Gothenburg jobbar vi för att attraherar internationell arbetskraft till vår region.