Bättre infrastruktur i Västsverige stärker hela Sverige

Kraften i ekonomin utgår från storstadsregionerna. Att satsa på vägar, järnvägar och kollektivtrafik för att binda samman regionerna är ett effektivt sätt att skapa god sysselsättning och tillväxt i Sverige.

En stor del av industrins investeringar sker i Västsverige. Via Göteborgs hamn skeppas dessutom 65 procent av landets containrar ut i världen. Att investera i västsvensk infrastruktur blir därför samhällsekonomiskt lönsamt för hela landet.

Om landets ekonomi ska hävda sig i en hård global konkurrens, har staten inte råd att avstå från bra affärer. Därför arbetar Handelskammaren dagligen för att regeringen ska besluta om ökade satsningar på infrastruktur i Västsverige.

västsvenska Handelskammaren arbetar för att

  1. Påskynda angelägna investeringar i vägar och järnvägar i Västsverige.
  2. Kollektivtrafiken förbättras så att den blir mer attraktiv för näringslivet och dess anställda.
  3. Stärka Göteborg som Sveriges logistiknav.
  4. Införa flera smarta lösningar för ett bättre utnyttjande av befintliga vägar och järnvägar.
  5. Kapaciteten på Västra stambanan ska förbättras avsevärt.
  6. Ny järnväg byggs mellan Västsveriges två största städer Göteborg och Borås.
  7. Bygg ut Bohusbanan för att förbättra kommunikationen på sträckan Uddevalla - Göteborg.

Västsvenska Handelskammaren företräder närmare 3 000 medlemsföretag genom att påverka politiska beslut inom fem områden som våra medlemsföretag upplever är viktigast för ett företags framgång. Dessa är industripolitik, infrastruktur, kompetensförsörjning, lokalt företagsklimat och stadsutveckling.

Läs mer om medlemskap

Kom förbi på en lunch eller en kaffe om du har frågor eller vill veta mer om vårt arbete inom stadsutveckling, ta kontakt med Markus Ottemark.