Fokusområden

Vårt mål är en region där människor vill leva, där entreprenörer satsar och politiker förbättrar villkoren tillsammans med sina invånare. Bli medlem och var med och forma framtidens Västsverige!

Det är bara vi själva som sätter gränser för vad som är möjligt. Vi har bestämt oss för att sikta på världsklass.

Västsvenska Handelskammarens medlemmar är grunden för hela vår existens. Enligt våra stadgar ska vi främja näringslivet och företräda era intressen gentemot myndigheter och politiker. Det innebär att vi erbjuder tjänster som vi bedömer är av strategisk vikt för att näringslivet ska utvecklas och växa, men också att vi ska vara näringslivets röst genom att påverka samhällsbeslut för företagens bästa. 

Handelskammaren är det västsvenska näringslivets egna och helt fristående organisation. Hos oss kan människor och företag träffas, knyta kontakter och lära av varandra.

Tillsammans med närmare 3 000 medlemsföretag arbetar vi både lokalt och nationellt för att göra Västsverige till en attraktiv plats där man kan leva och göra affärer.

VILL ERT FÖRETAG ENGAGERA ER?

Handelskammaren är det västsvenska näringslivets egna och helt fristående organisation. Hos oss kan människor och företag träffas, knyta kontakter och lära av varandra.

Bli medlem

FRÅN ORD TILL HANDLING

Vi driver flera initiativ och samarbeten där näringsliv, kommun och region går samman för att skapa ett bättre samhälle, och ett starkare Västsverige.

VÅRA INITIATIV

  • I Mathivation lär elever andra elever matematik. Projektet vänder sig till grund- och gymnasieelever, och har lett till att fler går ut med fullständiga betyg och vidare studier.

  • Genom lärlingsanställda elever utbildar företag i samarbete med skolan sina blivande medarbetare. Det startade med gymnasieskolans yrkesprogram, men finns nu även för vuxna.

  • Västsverige behöver vara med och konkurrera om den bästa kompetensen. Med Move to Gothenburg jobbar vi för att attraherar internationell arbetskraft till vår region.

Vårt huvudkontor i Göteborg

Var:
Parkgatan 49, Göteborg