Finn Johnsson

Invald 2005.

Vald till ordförande 2008.