There is a license error on this site:
0050568A26D9 is not a valid mac-address
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Suzanne Parenius på Styrelselistan | Västsvenska Handelskammaren

Suzanne Parenius

Orädd, nyfiken och strukturerad med mångårig erfarenhet som Vd och delägare i ett medelstort familjeföretag. Jag drivs av att söka svar på komplicerade frågor och att ta mig an spännande utmaningar. 

Jag är lugn och systematisk i mitt sätt att arbeta, har förmåga att höja blicken och tillsammans i grupp analysera och bryta ner komplicerade frågor till en greppbar handlingsplan. Har genomgått och tagit bolaget igenom två kraftiga ekonomiska kriser (lågkonjunkturen 2009-2010 och pandemin 2020) och bidrar gärna med den erfarenheten för att bygga ekonomiskt hållbara verksamheter.


VAR MED OCH GÖR SKILLNAD

Endast 18 procent av ledamöterna i västsvenska styrelser är kvinnor. Med Styrelselistan arbetar vi aktivt för att främja innovation och lönsamhet i företagen genom mer jämställda styrelser.

Vi är med och stödjer Styrelselistan.