There is a license error on this site:
0050568A26D9 is not a valid mac-address
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Sara Bergström på Styrelselistan | Västsvenska Handelskammaren

Sara Bergström

25 års erfarenhet från ledande befattningar inom investment, retail och e-handel. Engagerat styrelsearbete i 15 olika bolag, främst mindre ägarledda med en omsättning från 10 M SEK upp till 1 miljard i balansomslutning. 

Sex år i Asien med inriktning på produktion- och leveransbevakning samt ökat fokus på CSR. Mina styrkor och erfarenheter hittar man främst genom mitt starka driv och målfokus, där erfarenheter inom ledarskap, försäljning, marknad och kommunikation varit framgångsfaktorer. Min främsta förmåga är förståelsen för vad som driver och engagerar människor, på arbetsplatser och i styrelserummet.

Jag bidrar med professionalitet och klarsynt affärsmannaskap. Har förmågan att skapa förtroende och engagemang i både med- och motgång och tar stort ansvar att driva utvecklingen i en riktning. Har ett varierat och brett nätverk som är en stor tillgång i både operativa jobb och styrelserum.


VAR MED OCH GÖR SKILLNAD

Endast 18 procent av ledamöterna i västsvenska styrelser är kvinnor. Med Styrelselistan arbetar vi aktivt för att främja innovation och lönsamhet i företagen genom mer jämställda styrelser.

Vi är med och stödjer Styrelselistan.