There is a license error on this site:
0050568A26D9 is not a valid mac-address
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Pernilla Warberg på Styrelselistan | Västsvenska Handelskammaren

Pernilla Warberg

Egenföretagare med uppdrag som moderator och programledare inom mötesindustrin. Genuint intresse för människor och stort nätverk. 

Erfarenhet såväl inom det offentliga som privata näringsliv i ledande roller såsom projektledare, verksamhetsansvarig och vd.


VAR MED OCH GÖR SKILLNAD

Endast 18 procent av ledamöterna i västsvenska styrelser är kvinnor. Med Styrelselistan arbetar vi aktivt för att främja innovation och lönsamhet i företagen genom mer jämställda styrelser.

Vi är med och stödjer Styrelselistan.