There is a license error on this site:
0050568A26D9 is not a valid mac-address
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Minna Skyman på Styrelselistan | Västsvenska Handelskammaren

Minna Skyman

Engagerad, modig, resultatorienterad samt relationsbyggande VD som brinner för att utveckla människor och företag. 

Jag vill gärna hjälpa företag att utvecklas med min breda kompetens från många olika branscher och företag som jag har fått från 16 år inom byggbranschen och cirka 7 år som management konsult. Jag är van vid att snabbt sätta mig in och förstå organisationens affärsmodell, utmaningar, risker och möjligheter för att vara ett starkt stöd i utvecklingen av företaget.  


VAR MED OCH GÖR SKILLNAD

Endast 18 procent av ledamöterna i västsvenska styrelser är kvinnor. Med Styrelselistan arbetar vi aktivt för att främja innovation och lönsamhet i företagen genom mer jämställda styrelser.

Vi är med och stödjer Styrelselistan.