There is a license error on this site:
0050568A26D9 is not a valid mac-address
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Marie Rydne på Styrelselistan | Västsvenska Handelskammaren

Marie Rydne

Erfaren ledare inom tjänstesektorn med bred erfarenhet av offentlig upphandling och tjänsteutveckling.

Tillväxt, förändringsledning och digitalisering som kärnkompetens. MBA-studier.


VAR MED OCH GÖR SKILLNAD

Endast 18 procent av ledamöterna i västsvenska styrelser är kvinnor. Med Styrelselistan arbetar vi aktivt för att främja innovation och lönsamhet i företagen genom mer jämställda styrelser.

Vi är med och stödjer Styrelselistan.