There is a license error on this site:
0050568A26D9 is not a valid mac-address
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Marianne Brismar på Styrelselistan | Västsvenska Handelskammaren

Marianne Brismar

Jag är en professionell styrelsearbetare med lång erfarenhet av att arbeta både som VD och som styrelseledamot respektive styrelseordförande. 

Mina uppdrag är och har varit i såväl internationella bolag som svenska, noterade som onoterade samt även inom organisationer som har en politiskt tillsatt huvudman. Branscherna där jag varit och är verksam är flera, tonvikt är inom branscher med teknisk inriktning, och gärna med tillverkning.

Jag drivs av att se bolagen växa med rätt strategi och affärsmodell. Styrelsen måste kunna säkerställa en konkurrenskraftig, hållbar och lönsam tillväxt för bolaget, samt att ägarna har en samsyn i ägandet och styrningen av firman.


VAR MED OCH GÖR SKILLNAD

Endast 18 procent av ledamöterna i västsvenska styrelser är kvinnor. Med Styrelselistan arbetar vi aktivt för att främja innovation och lönsamhet i företagen genom mer jämställda styrelser.

Vi är med och stödjer Styrelselistan.