There is a license error on this site:
0050568A26D9 is not a valid mac-address
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Maria Elmquist på Styrelselistan | Västsvenska Handelskammaren

Maria Elmquist

Engagerad och kommunikativ ledare med stor erfarenhet av utvecklings- och förändringsarbete. Professor i Innovation management på Chalmers som forskar och undervisar om innovation, ledning, strategi och design thinking, med fokus på etablerade industriella företag. 

Civilingenjör Industriell ekonomi och kandidatexamen i franska och organisationspsykologi. Är sedan 2015 prefekt för en av Chalmers 13 institutioner och ingår i Chalmers ledningsgrupp sedan 2017. Institutionen har ca 200 medarbetare och omsätter 220 MSEK. Leder flera forskningsprojekt med koppling till fordonsindustrin och livsmedelssektorn.


VAR MED OCH GÖR SKILLNAD

Endast 18 procent av ledamöterna i västsvenska styrelser är kvinnor. Med Styrelselistan arbetar vi aktivt för att främja innovation och lönsamhet i företagen genom mer jämställda styrelser.

Vi är med och stödjer Styrelselistan.