There is a license error on this site:
0050568A26D9 is not a valid mac-address
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Maria Wiese på Styrelselistan | Västsvenska Handelskammaren

Maria Wiese

Jag jobbar med omvärldsanalys med erfarenhet inom mobilitet och teknikutveckling inom de sektorerna.

Min erfarenhet av styrelsearbete är främst inom Göteborgs kommun, och även inom föreningslivet, fackligt och som facklig representant för CEVT. Är nyfiken på framtida tekniker och tekniklösningar och hur dessa kan bidra till tillväxt och konkurrensfördelar och långsiktighet för verksamheter.


VAR MED OCH GÖR SKILLNAD
Endast 18 procent av ledamöterna i västsvenska styrelser är kvinnor. Med Styrelselistan arbetar vi aktivt för att främja innovation och lönsamhet i företagen genom mer jämställda styrelser.

Vi är med och stödjer Styrelselistan.