There is a license error on this site:
0050568A26D9 is not a valid mac-address
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Margareta Alestig på Styrelselistan | Västsvenska Handelskammaren

Margareta Alestig

Jag har lång erfarenhet från såväl operativt ledningsarbete samt styrelsearbete från ett antal olika branscher, t ex bank-och finans, tekniskt konsultföretag, IT, sjöfart, logistik, elektronik och investeringsverksamhet. 

Fokuserar nu på styrelseuppdrag etc fullt ut. Styrelseuppdragen är både som ordförande och ledamot samt ordförande och ledamot i revisionsutskott. Som person är jag engagerad, drivande, effektiv, mål- och resultatinriktad och brinner för att utveckla verksamheter på ett hållbart och lönsamt sätt.


VAR MED OCH GÖR SKILLNAD

Endast 18 procent av ledamöterna i västsvenska styrelser är kvinnor. Med Styrelselistan arbetar vi aktivt för att främja innovation och lönsamhet i företagen genom mer jämställda styrelser.

Vi är med och stödjer Styrelselistan.