There is a license error on this site:
0050568A26D9 is not a valid mac-address
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Malin Lilton på Styrelselistan | Västsvenska Handelskammaren

Malin Lilton

Arbetar som VD På Ballingslöv Göteborg City. Tidigare ägare av fastighet och VD på Hotel Lilton.

Erfarenhet av styrelsearbete inom såväl kommunala bolag, privata bolag som ideella föreningar. Inriktning på ett transformativt och coachande ledarskap.


VAR MED OCH GÖR SKILLNAD

Endast 18 procent av ledamöterna i västsvenska styrelser är kvinnor. Med Styrelselistan arbetar vi aktivt för att främja innovation och lönsamhet i företagen genom mer jämställda styrelser.

Vi är med och stödjer Styrelselistan.