There is a license error on this site:
0050568A26D9 is not a valid mac-address
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Cecilia Magnusson på Styrelselistan | Västsvenska Handelskammaren

Cecilia Magnusson

Har erfarenhet från såväl privat som offentlig verksamhet. Nyfiken, lösningsfokuserad och påläst är mina främsta styrkor. Brinner för västsvensk tillväxt.


VAR MED OCH GÖR SKILLNAD

Endast 18 procent av ledamöterna i västsvenska styrelser är kvinnor. Med Styrelselistan arbetar vi aktivt för att främja innovation och lönsamhet i företagen genom mer jämställda styrelser.

Vi är med och stödjer Styrelselistan.