There is a license error on this site:
0050568A26D9 is not a valid mac-address
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Linda Ekener Mägi på Styrelselistan | Västsvenska Handelskammaren

Linda Ekener Mägi

Erfarenhet från global verksamhet B2B inom digitalisering och komplexa tekniska lösningar men även startup.

Brinner för att organisationen skall fokusera på värdeskapande för kund, inte tekniken i sig. Huvudfokus har varit produktledning, marknadsföring, affärsutveckling och försäljning även om jag i grunden är ingenjör. Älskar när teknik kan göra skillnad i samhället.


VAR MED OCH GÖR SKILLNAD

Endast 18 procent av ledamöterna i västsvenska styrelser är kvinnor. Med Styrelselistan arbetar vi aktivt för att främja innovation och lönsamhet i företagen genom mer jämställda styrelser.

Vi är med och stödjer Styrelselistan.