Karin Wallin

Är VD för Maquire Group där jag är största ägare och en av grundarna. Har möjlighet till 1-2 externa styrelseuppdrag. 15 års erfarenhet av styrelsearbete, varav 10 i börsbolag.

Min erfarenhet kommer mest till nytta i tjänsteföretag i förändring där ni behöver strategisk kompetens inom ledarskap, organisationsutveckling, affärsutveckling, kompetensförsörjning och tillväxt. Är övertygad om att det är en stor fördel att ha någon eller ett par externa ledamöter som är operativa i näringslivet.

VAR MED OCH GÖR SKILLNAD


Endast 19 procent av ledamöterna i västsvenska styrelser är kvinnor. Med Styrelselistan arbetar vi aktivt för att främja innovation och lönsamhet i företagen genom mer jämställda styrelser.

Vi är med och stödjer Styrelselistan.